Labels

Friday, October 12, 2012

Raden Dewi Sartika

Nu minterkeun karuhun abdi, Ibu Raden nu mikawani.
Nu nangtungkeun darajat istri, Ibu Dewi nu kahiji.
Sarupaning kembang malati, nami Ibu seungit ka juru nagari.
Sarupaning herang cai, elmu Ibu ngocor ka lebak ge dugi.

Ibu Raden Dewi Sartika,
pangabdina taya menta pamulang tarima.
Ibu Raden Dewi Sartika,
ieu abdi putuna nu mibangga.@historyclass : HISTORY ASIGNMENT: Gift for the idol
October 12th 2012 | 09.15 am.

No comments:

Post a Comment